Iedere bezoeker aan Caffe Mundi moet zich registreren bij elk bezoek. Om het proces zo gemakkelijk mogelijk te maken kan dit op een digitale manier via de QR codes op de tafels.

Check-In

COVID-19 Bezoekersregistratie

Wat is een QR code?

Een QR-code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door Denso Wave, een dochteronderneming van het Japanse bedrijf Denso. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response (“snel antwoord”).

De code werd ontwikkeld om snel decodeerbaar te zijn. QR-codes waren oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdelen, maar werden snel voor andere toepassingen gebruikt. Aanvankelijk in Japan voor algemeen gebruikt in tijdschriften, op bushaltes en op visitekaartjes, en later wereldwijd. 

Caffe Mundi maakt dan ook gebruik van QR codes om het verplicht registeren gemakkelijk en veilig te houden tijdens de Covid-19 pandemie. 

QR code

Privacy

We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve overheidsinstanties in het kader van tracering van besmetting (COVID-19). We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Na 4 weken worden de gegevens volledig gewist cfr de lokale Politieverordening.

We doen dit in aanvulling van ons huidig privacybeleid.