Privacy Policy

Als je Caffemundi.be bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens van je. Hieronder leggen we precies uit hoe en waarom. Eén ding staat voorop: we gaan respectvol om met je privacy en behandelen je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk.

In kader van de COVID-19 bezoekersregistratie hebben we de noodzakelijke wijzigingen in ons privacybeleid aangepast 

Identiteitsgegevens

Espressobar Caffe Mundi BV
Espressobar Caffe Mundi BV, gevestigd aan Oude Beurs 24 2000 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Espressobar Caffe Mundi BV
www.caffemundi.be
Oude Beurs 24
2000 Antwerpen
BTW: BE0719379417

+32 3 226 21 30
Isabelle van Echelpoel is de Functionaris Gegevensbescherming van Espressobar Caffe Mundi BV zij is te bereiken via info@caffemundi.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Espressobar Caffe Mundi BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Espressobar Caffe Mundi BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@caffemundi.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Espressobar Caffe Mundi BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de overeengekomen bestelling in de bar, webshop, winkel en bedrijfsovereenkomst.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden en communicatie over de bestellingen

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden; communicatie over de bestellingen

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Om goederen en diensten bij je af te leveren
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het afhandelen van de bestelling

Espressobar Caffe Mundi BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Espressobar Caffe Mundi BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites, middels Google Analytics houden wij bij via welke website(s) je onze website bezoekt waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– betere beleving van de webshop ervaring

Espressobar Caffe Mundi BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– administratieve doeleinden

Uitvoering van een arbeidsovereenkomst
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de arbeidsovereenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming
Espressobar Caffe Mundi BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Espressobar Caffe Mundi BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Espressobar Caffe Mundi BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Website gegevens:
Bewaartermijn 26 maanden
Reden: analyse van onze website bezoers voor strategische doeleinden

Camera beelden Espressobar Caffe Mundi:
Bewaartermijn: 1 maand
Reden: veiligheid van onze klanten en medewerkers

Persoonsgegevens mailcontact voor bedrijfsactiviteiten
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: administratieve en strategische doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden
Espressobar Caffe Mundi BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Espressobar Caffe Mundi BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Espressobar Caffe Mundi BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Omschrijving van verwerking

Land van vestiging

Marketing diensten

Mailchimp

Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketing activiteiten.

USA

Marketing diensten

Google Analytics

Opslaan van Persoonsgegevens, IP-adres, browser, internetbrowser en apparaat type, voor het uitvoeren van marketing activiteiten en strategische analyses.

USA

Verkoop diensten
Retail

Lightspeed

Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verkoopactiviteiten.

België

Verkoop diensten
eCommerce

WooCommerce & Automattic

Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verkoopactiviteiten.

USA

Administratie diensten
(Retail & B2B Sales)

Exact

Opslaan van Persoonsgegevens voor het uitvoeren van de verkoopactiviteiten.

België

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Espressobar Caffe Mundi BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Espressobar Caffe Mundi BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma & _ga & _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Sharethis
Naam: _sharethis_cookie_test__& __sharethis_cookie_test__
Functie: Social Media cookie die het mogelijk maakt om onze website te delen
Bewaartermijn: 26 maande

Cookie: WooCommerce
Naam: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart & wp_woocommerce_session
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website actief blijft en dat producten worden toegevoegd aan het winkelmandje. Er wordt geen persoonlijke data mee gegeven.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: WordPress
Naam: wordpress_logged_in_ &wordpress_sec_ & wordpress_test_cookie
Functie: Cookie die ervoor zorgt dat de website werkt wanneer je inlogt met je persoonlijke account.
Bewaartermijn: altijd, tot dat consument geschiedenis wist browser.

Cookie: Facebook
Naam: fr – Facebook Cookie
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor marketing doeleinden op Facebook
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Espressobar Caffe Mundi BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@caffemundi.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Espressobar Caffe Mundi BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Espressobar Caffe Mundi BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@caffemundi.be.

COVID-19 Bezoekersregistratie
We verwerken je gegevens verzameld via het bezoekersregistratie formulier direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Wij geven uw Persoonsgegevens niet door aan derden, behalve overheidsinstanties in het kader van tracering van besmetting (COVID-19). We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Na 4 weken worden de gegevens volledig gewist cfr de lokale Politieverordening. Als u met dezelfde gegevens op onze nieuwsbrief of op onze andere kanalen geregistreerd bent zullen deze niet verwijderd worden. Enkel de gegevens met betrekking tot contactopvolging zullen verwijderd worden.

Hopelijk is alles duidelijk omtrent je privacy op onze website of wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Wil je toch echt meer informatie, neem dan zoals we hierboven aangeven, gerust vrijblijvend contact met ons op.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 01 augustus 2020

Namens Team Cross Roast & Caffe Mundi